lunes, 5. agosto 2002

Kapitain Pilotu / Pilot CaptainGaur Gabriel Aresti olerkaria aipatu nahi dut. Arestik Euskal olertia berritu zuen. Lan dexente burutu zuen euskara batuaren alde. Bilbon jaio eta hil zen (1933tik-1975ra).

Ni bizi naizen exea
hain da zaharra...
Euskal mendietako
lehendabiziko harriaz
zen labratu:
aurreneko nafar haricaz
zicaizkion ebaki
habeak:
Kantabriako lurretik
ateratako buztinaz
egositako
estrainiako teilez eta adrailuez
zuten estaldu...
Exe zaharra,
ederra,
finkoa...
Eta orain
lur-ikara ukaragarri batek
exearen oinarriak
eta
gilzarriak
dauden
harroka
astincen du
ikaragarriki.
Exeak
lurrarekin
berdindu nahi du.
Nik,
kapitain pilotu
honek,
ez nuen inoiz abandonatu
hondacen zen
onzia,
eta orain
exe zaharraren teilatuaren
azpian
iraunen dut...
Latin ixasora atera gabe.
Nire exea,
mendi artean ainguratu zen
onzi zaharra;
nafar harica,
kantabres teila,
euskal harria...
Zure surtan errerik
hilcen banaiz ere.
**

I wanna mention today the poet called Gabriel Aresti. He renewed Basque poetry. He also did a great literary job for the unified basque language or batua. He was born and died in Bilbao (1933-1975).

The house I live in
is so old...
It was carved
with the first stone
from the Basque mountains;
beams were cut down
from the first Navarran oak;
they covered it
with the first bricks and baked tiles
with the first clay removed from
Cantabrian floor...
Old house,
lovely,
solid...
And now,
a terrible trembling on the floor
shakes astonishingly
the rock where there are
the foundations
and the cornerstones
of the house.
The house
wants to collapse
to earth.
I, this pilot captain,
will never leave
the ship
that was sinking,
and now
I will follow
beneath
the roof of the old house...
Without going out of the latin sea.
My home,
old ship dropped
between the mountains;
Navarran oak,
Cantabrian tile,
Basque stone...
Although I may die burnt
among your flames.

 
link me   
 
viernes, 2. agosto 2002

Baiona jaietan / Celebrations in BayonneUdan badira gure herrien artean beraien jaiak ospatzen dituztenak. Gaur Baionaren txanda da. Tamalez, ni ez naiz inoiz egon Baionako jaietan baina parranda dexente egon omen da.

Umeentzat ere ekintza interesgarriak egiten dira. Gaur adibidez, haurren danborrada eta entzierro txikia.

baiona

In summer, there are many of our villages that celebrate their local parties. Today it's Baiona's turn. Unfortunately, I haven't ever been to Baiona's celebrations but it is said that they really enjoy it.

There are also interesting acts for children. Today, for example, playing of drums for children and running in front of the pretended bulls.


 
link me   
 
miércoles, 31. julio 2002

panpin etxea / the house of the dollsUmeei, beno, neskeei batez ere panpinekin jolastea laket zaie. Baina panpinek ere beraien etxea behar dute, noski baietz. Hemen duzue, eta irudian agertzen diren gauza garrantzitsuen izena.

panpinetxea
panpinetxea (image/pjpeg, 191 KB)

Children, but mostly girls really enjoy playing with dolls. But these also need their home, of course. Here you are and the name of the most important things that appear in the picture.


 
link me   
 
domingo, 28. julio 2002

Euskal letrak / Basque fontsMomentuz izenburuetan erabiltzen ari naizen letra mota Vasca da (edo Vasca Berria noizbehinka ere). Badaezpada gure Euskal Etxera Antvillen igo ditut eta hemendik jaits ditzakezue:

fonts (application/x-zip-compressed, 21 KB)

**

I'm using a kind of Basque fonts (Vasca and sometimes Vasca Berria) for titles. Anyway I've uploaded them to our Basque Home in Antville and you can download them from the previous link.


 
link me   
 
sábado, 27. julio 2002

Mari (gaur mitologia piskat) / Mary (some mitology today)Lurra, Amalur-Etxea euskal mitologiaren gurpil eta ardatza da. Mari lurraren antzirudia da eta jeinu guztien ama. Mariren etxea leizea da. Etxe asko ditu Marik, eta denak gure mendi tontorretako leizean: Anboto, Aketegi (Aitzgorrin), Txindoki (Aralarren), eta abar.

Dama galanta eta ederra da Mari, lurpekoen andere, trumoi eta tximisten gidari. Zazpi urtero doa leize batetik bestera argi biziz inguraturik.

**
The Earth (Amalur, Home) is the center of Basque Mitology. Mary is the personification of Earth. Mary's home is the cave. Mary has many houses and all of them are in the caves of our heights: Anboto, Aketegi (in Aitzgorri), Txindoki (in Aralar), etc.

Mary is a smart and beautiful lady, lady of depths, guides the thunders and lightnings. Every seven years she moves from cave to cave by the air, surrounded by an intense light.


 
link me   
 
miércoles, 24. julio 2002

Euskal Baserria / Typical Basque homeEuskal baserria oso tipikoa da gure paisaietan. Mendeak pasa ta gero han jarraitzen dira baserrien harrizko ormak, Euskal ispirituaren indarra erakusten.
Gaztelugoitia baserria

Gaztelugoitia Baserria. Abadiño, Bizkaia

Basque home baserria is very typical in our countrysides. As centuries go by, the stone made walls of these traditional homes maintain themselves there, showing the strengthness of the Basque Spirit.


 
link me   
 
martes, 23. julio 2002

tristura / sadnessJoan zen igandean euskal mendigoizale bat hil zen. Mikel Ruiz de Apodaka zuen izena. Istripua Frantses Pirineotan gertatu zen igoera hasten zegoenean, bide erraz batetik.

Gure eskertasuna eta pentsamendua zuretzat doa, Mikel.
pixel

Last Sunday a basque climber died. His name was Mikel Ruiz de Apodaka. The accident happened in the French Pirinees, when he had started climbing an easy way.

Our gratitude and thought is with you, Mikel.


 
link me   
 
jueves, 18. julio 2002

Zerbait jan nahi baduzue... / If you wanna eat something...Gose zarete, ezta? Ba zuek erabaki gehiago gustatzen zaizuena. Agian gereziak, laranjak, muxikak edo Idiazabalgo gazta ogi zatitxo batekin...

Zerbait jan nahi dut / I wanna eat something
donut06 (image/pjpeg, 155 KB)

You are hungry, aren't you? Then you can choose what you like most. Maybe some cherries, oranges, peaches or Idiazabal cheese with a piece of bread...


 
link me   
 
miércoles, 17. julio 2002

nostalgiaSan Ferminak bukatu eta gero jendeak datorren urtea heldu arte itxaron behar du. Orain pasa dituzun momentu onak behin eta berriz gogoratzea besterik ez zaizu geratzen. Horretarako izen bat dut: nostalgia.

nostalgia

After San Fermin party has finished people have to wait till next year comes. Remembering now, once and again, your best moments is the only thing you may do. I've got a name for this: nostalgia.


 
link me   
 
lunes, 15. julio 2002

tamalez, bukatu dira / unfortunately, they are finishedAurtengo San Ferminak bukatu dira eta Pobre de mí kantatzea eta hurrengorarte itxarotea besterik ez zaigu falt.
Jaiaren amaiera adierazten du kantak eta 14aren gaueko 12etan kandela batekin abesten da.

**
This year's San Fermin celebrations have finished today and we can do nothing but sing Pobre de mí and wait till next year's. It's the end of the party and it must be sung with a candle.


 
link me   
 
sábado, 13. julio 2002

herri kirola / basque sportsEuskal Herrian herri kirolak ditugu eta mundura atera ditzakegu. Hauen artean zesta punta hedatuenetariko bat da. Ameriketan orain dela urte asko ezagutzen dute eta pilotari asko itxasoaren beste aldera abiatu ziren.

**
We have some traditional sports in the Basque Country and we may export them to the world. Among them the most extended one may be zesta punta. It's a long time since it's known in America and many players left to play abroad.

jaialai

 
link me   
 
viernes, 12. julio 2002

nere herriko neskatza maite / beloved girl of my villageGaur berriz kantu tradizional bat. Hauxe ere telebistan maiz ikusten dut, Benito Lertxundiren oso kanta ezagun bat.

Nere herriko neskatza maite
Ahozko lorez zaitut gaur laztantzen
Itsaso garden, lur gozoko landare
Kresalaren usain, zeru kolore
Nere bihotzaren taupaden hotsez
Zure grazia dut kantatzen.
Bihotz minberen egunsentia
Herri sufrituaren lamia
Ipuin zaharren piper eta eztia
Erreka garbien kantu bitxia
Udazken lizunez zaude jantzia
Izar zerutarren irria.
Lanbro artetik itsas geldira
Leunki zoazen txori airosa
Amodiozko sentipenaren hatsa
Zure ezpainetan loratuz doa
Goizeko ihintzetan belardi zera
Eguzkitan zilar dizdira.
**

Today a traditional song again. I use to watch this one on TV too, a very well known song by Benito Lertxundi.

Beloved girl of my village
I caress you today with the flowers of my mouth
Transparent ocean, plant of fertile land
Smell of sea water, color of the sky
With the sounds of the beats of my heart
I sing your charm.

Dawn of the hurting heart
Lamia(*) of the suffering people
Pepper and honey of the old tales
Nice song of the clean streams
You are dressed of lush autumn
Smile of the stars in the sky.

From the mist to the stillness of the sea
Graceful bird that goes sweetly
Breath with the feeling of love
That is flowering in your lips
You are the meadow in the morning dews
Silver shining in the sun.

pixel
(*) Lamia is a popular and folkloric character in the Basque Country.

 
link me   
 
martes, 9. julio 2002

Hauxe da geure herria! / This is our country!Gaur Euskal Herriaren mapa erakutsi nahi dizuet.

ehmapa
ehmapa (image/pjpeg, 146 KB)

Euskal Herriaren mapan zazpi herrialde eta eskualde guztiak ikus daitezke. Tamalez argazkiaren egoera ez da onena, baina gutxienez hemen dago.
Txikitatik gorde izan dut!!
**

I want to show you a map of the Basque Country.

In this map you can see its seven provinces as well as the different regions. Unfortunately, the photograph is not very well conserved, but at least you have it here.
I keep it with me since I was a child!


 
link me   
 
lunes, 8. julio 2002

aizkorak zorroztu / sharpen the axesGaur Fermin Muguruza eta Dut kanta ikaragarria dugu eskenatokian, benetan gustatzen zaidan bat. Bereziki hizkuntzaren alde eskaintzen digun mezua.


8.000 urtez lurralde honetan
Herria gorputza, hizkuntza bihotza
Oinarria lurra, euskarri gaztedia
Konplexupeko garaia aspaldian pasa da.
Horregatik entzun esango dizudana
Euskaldun berria nauzu, begirune osoa
Gu ere zerbait bagara, hitz egidazu Euskaraz
Euskalduna bazara, hitz egidazu Euskaraz
Aizkorak zorroztu
Gutako bakoitzak har dezan gotorlekua
Hizkuntz ahul eta zahar honentzat,
Gal ditzagun lotsa eta aurreritziak
Sendo dadila gure hizkera
Haur, agure eta animaliekin ezezik
Erabil dezagun guztiekin berdin.
Izan dadila lan tresna eraginkorrena,
Bizi dadila beste hainbeste mendetan.
Euskara mara-mara hirialdera helduko gara,
Euskara mara-mara akelarrearen algaraz,
Euskara mara-mara Kromletxaren taupadaz;
Mendebaldeko kultura kolokan jartzera,
Askatasuna baitugu auzolan honen xedea
Ez naiz sentituko arrotz nire herrian
Etxean ibiltzeko? %30-ren artean?
Mundu zabalean bada gure mintzoa
Bizitzaren alde basatia
Wild side Euskara
Bagara, udara, algara, brigada
Dardara, Euskara, maskara, taupada
Armada, asanblada, balada, patxada
Izarra, zirrara, ikara, gebara
Sahara, Granada, Atxaga, Araba
Abiada, granada, zartada, galtzada
Lurkara, bultzada, islada, alaba
Ezaba, bolada, ilada, landara
Bagara, zirrara, galtzada, taupada
Bagara, brigada, Euskara, alaba
Aizkorak zorroztu
Euskalduna bazara, hitz egidazu Euskaraz
Aizkorak zorroztu

**
We have today an incredible song performed by Fermin Muguruza eta Dut, one that I really like. Specially the message it expresses about Basque language.
For 8.000 years on this land
The people have been the body and language, the heart
The base is the land, youth its support
Time of complexes has long been over
That's why you should listen to what I'm gonna tell you
I'm a late Basque speaker, total respect
If we too are anything, speak to me in Basque
If you're Basque, speak to me in Basque
Sharpen the axes
Let each one of us become a fortress
For this fragile and millenary tongue
Let's get over our shame and prejudices
Let's strengthen our tongue
Not only with children, elder people and animals
Let's use it with everybody in the same way
May it become the most efficient and working tool
May it live on down through the centuries
Basque flows slowly, we'll reach the city centre
Basque flows slowly, with the joy of a witches sabbath
Basque flows slowly, with the beat of the Kromlec'h
Questioning western culture
Because we are free and our objective is team work
I'm not gonna feel a foreigner in my own land
To be at home? Among the 30%?
Our language is alive in the hole world
The wild side of live
Wild side Basque
We are, summer, chuckle, brigade
Tremble, Basque, mask, beat
Army, assembly, ballad, calm
Star, excitement, shiver, Guevara
Sahara, Grenade, Atxaga, Araba
Speed, grenade, slap, pavement
Earthy, push, reflection, daughter
Unmaking, crowd, row, plant
We are, excitement, pavement, beat
We are, brigade, Basque, daughter
Sharpen the axes
If you're Basque, speak to me in Basque
Sharpen the axes

 
link me   
 
jueves, 4. julio 2002

magia berezia / special magicGaur Donostiako Kontxa hondartza aurkeztu nahi dizuet. Begirada bat bota eta seguraski nirekin ados egongo zarete: "Easo Ederrak" magia berezi bat du, dudarik gabe.

kontxa

I want to introduce you Kontxa Beach today. Have a look and you'll agree with me for sure: "Beautiful Easo" has some kind of special magic, no doubt.


 
link me   
 
 
5780 egun sarean
azken aldaketa: 18/07/11 23:05
status
Zu ez zara konektatuta ... konekta zaitez
menu
... etxea
... bilatu
... gaiak
... 
... antville webgunea
abril 2018
lunmarmiéjueviesábdom
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
abril
recent
recent
pixel
 loturak
pixel
perravida
Sustatu: Teknologia, Ekonomia, Kultura


RSS Feed

Made with Antville
sustatzen gaituena
Helma Object Publisher